@article{SanSegundoCachero:63378,
   author    = "San Segundo Cachero, Rosabel",
   title     = "{Negación enfática y gramaticalización en asturiano:
            estructuras con "na"}",
   year     = "2017",
}