000070640 001__ 70640
000070640 005__ 20180521143524.0
000070640 0247_ $$2doi$$a10.2436/rld.i66.2016.2857
000070640 0248_ $$2sideral$$a106013
000070640 037__ $$aART-2016-106013
000070640 041__ $$aspa
000070640 100__ $$0(orcid)0000-0002-0773-0108$$aGarcia Fernandez, F.J.$$uUniversidad de Zaragoza
000070640 245__ $$aCrónica legislativa de Aragón. Primer semestre de 2016
000070640 260__ $$c2016
000070640 5060_ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000070640 5203_ $$aEl texto recoge las novedades normativas que afectan a los usos, los derechos lingüísticos y al régimen jurídico de la lengua en Aragón, aprobadas el primer semestre de 2016.  

The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language in Aragon passed during the first half of the year (between January and June 2016).
000070640 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc-nd$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000070640 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/article$$vinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
000070640 7102_ $$14005$$2125$$aUniversidad de Zaragoza$$bDepartamento de Derecho Público$$cDerecho Administrativo
000070640 773__ $$g66 (2016), 283-287$$pRev. lleng. dret$$tRevista de llengua i dret$$x0212-5056
000070640 8564_ $$s153937$$uhttp://zaguan.unizar.es/record/70640/files/texto_completo.pdf$$yVersión publicada
000070640 8564_ $$s64835$$uhttp://zaguan.unizar.es/record/70640/files/texto_completo.jpg?subformat=icon$$xicon$$yVersión publicada
000070640 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:70640$$particulos$$pdriver
000070640 951__ $$a2018-05-21-12:25:21
000070640 980__ $$aARTICLE