000105693 001__ 105693
000105693 005__ 20210615090751.0
000105693 037__ $$aGDOC-2020-66117
000105693 041__ $$aspa
000105693 041__ $$aeng
000105693 24500 $$966117$$aPrácticas externas en empresas
000105693 24200 $$966117$$aInternships
000105693 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2020-2021
000105693 521__ $$9637$$aMáster Universitario en Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas$$bMaster's in Nanostructured Materials for Nanotechnology Applications
000105693 540__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000105693 830__ $$9539
000105693 8564_ $$s10619$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/105693/files/guia-66117-en.pdf$$yGuide (english)
000105693 970__ $$aGDOC-2020-66117
000105693 980__ $$aGDOC$$bSciences$$bCiencias$$c100