@article{GarcésFuertes:10732,
   author    = "Garcés Fuertes, Paula and Lucha López, Ana Carmen",
   title     = "{Atención integral al paciente cistectomizado con
            derivación urinaria tipo Bricker por cáncer vesical}",
   year     = "2013",
}