@article{GascónPinilla:11876,
   author    = "Gascón Pinilla, Álvaro and Pérez Trullén, José
            María",
   title     = "{Plan de intervención T.O. en paciente con ictus}",
   year     = "2013",
}