000127729 001__ 127729
000127729 005__ 20231026082244.0
000127729 020__ $$a978-84-18321-95-5
000127729 0247_ $$2doi$$a10.26754/uz.978-84-18321-95-5
000127729 037__ $$aBOOK-2023-020
000127729 041__ $$afin
000127729 100__ $$aGarcía González, Luis
000127729 245__ $$aFITeens Toolkit. Tervisega seotud käitumiste edendamine hariduslikus kontekstis
000127729 250__ $$a1. trükk.
000127729 260__ $$aZaragoza$$bServicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza$$c2023
000127729 300__ $$a98
000127729 520__ $$aLapsed ja noorukid omandavad kasvades erinevad harjumused. Mõned neist harjumustest on tervisega tihedalt seotud, seega võib tervislike harjumuste omandamine aidata neil tulevikus elada tervislikku ja rahulikku elu, samas kui halvad harjumused võivad olla neile kahjulikud. Seetõttu on oluline, et haridusasutused aitaksid kaasa noortel tervislike harjumuste omandamisel. Projekti FITeens (Kehalise aktiivsuse ja tervislike harjumuste edendamine istuvatel teismelistel) eesmärk on katsetada meelelahutuslikku ja kaasahaaravat hariduslikku sekkumist, mis on suunatud teismelistele, et edendada nende kehalist aktiivsust ja tervislikke harjumusi. Projekti esimene tulemus sisaldab suurel hulgal kehalise kasvatuse õpetajatele mõeldud ideid, ressursse, praktikaid ja näiteid õpilaste kaasamisel õppetöösse seoses erinevate tervisega seotud võtmekäitumistega (kehaline aktiivsus, piisav uni, mõõdukas ekraaniaeg, alkoholi ja tubaka tarbimine ning tervislik toitumine). See tööriistakomplekt koosneb kolmest erinevast moodulist: 1.High Kool kui tõhus keskkond tervislike eluviiside edendamiseks. See moodul käsitleb kooli tähtsust noorukite tervislike harjumuste omandamisel. 2. Motivatsioon kui kehalise aktiivsuse edendamise võti. See moodul keskendub motivatsiooni tähtsusele tervislike harjumuste omandamisel. 3. Tervisega seotud käitumine noortel. See moodul keskendub ülalmainitud peamistele tervisega seotud käitumisviisidele (kehaline aktiivsus, piisav uni, mõõdukas ekraaniaeg, alkoholi ja tubaka tarbimine ning tervisliku toidu tarbimine), kirjeldades neid kõiki põhjalikult. Kõik need moodulid on pühendatud erinevatele ülalmainitud tervisega seotud käitumisviisidele. Igaühe puhul on esitatud teoreetiline selgitus, selgitavad videod, infograafika ja õpisituatsioonid, mis aitavad kehalise kasvatuse õpetajatel omandada laialdasi teadmisi selle kohta, kuidas motiveerida oma õpilasi tegelema kehalise tegevusega ja omandama tervislikke harjumusi, teadvustades neile nende käitumisviiside tähtsust.
000127729 700__ $$aAbós, Ángel
000127729 700__ $$aSanz Remacha, María... [et al.]
000127729 8560_ $$fagroca@unizar.es
000127729 8564_ $$s17190685$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/127729/files/Toolkit_FITeens_EE.pdf
000127729 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:127729$$pbooks
000127729 980__ $$aBOOK$$bDIVULGA