@article{CantínEmperados:30972,
   author    = "Cantín Emperados, Luis and Plana Galindo, Carlos,",
   title     = "{Semana Azul orientada a alumnos de secundaria}",
   year     = "2014",
}