@article{Mey:3119,
   author    = "Muntaner, Ramón and Mey, Juan, Viuda de",
   title     = "{Chronica o descripcio dels fets e hazanyes del inclyt rey
            don Iame primer rey Darago, de mallorques e de Valencia...
            e de molts de sos descendents}",
   year     = "1558",
   note     = "Colofón con marca tip.",
}