@article{Matrícula::3947,
   title     = "{Libro de Matrícula: 1761-1768}",
   note     = "Alumnos matriculados de octubre de 1761 a abril de 1768",
}