000000452 001__ 452
000000452 005__ 20190220142135.0
000000452 008__ 080109q15011600sp      d     000 0 lat dnam a 
000000452 040__ $$aUZ.GRL
000000452 041__ $$alat
000000452 245__ $$aGraduale cartujano
000000452 300__ $$a224 h. ,$$c380 x 255 mm.
000000452 500__ $$aCapitales adornadas. Capítulos en rojo.
000000452 500__ $$aGuarda en perg. al final con letra gótica del s. XIV
000000452 500__ $$aIndice parcial en la contracubierta posterior con letra del s. XVII.
000000452 500__ $$aLetra gótica.
000000452 500__ $$aMs. en perg.
000000452 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
000000452 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000452 8564_ $$s162378826$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/452/files/Ms-87.pdf$$yTexto completo pdf
000000452 907__ $$a.b1503045
000000452 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:452$$pfondo-historico$$pdriver
000000452 980__ $$aFH$$bmanuscritos