@article{ToméCrespo:47602,
   author    = "Tomé Crespo, Laura and Comín Comín, Magdalena Pilar",
   title     = "{Plan de Intervención de Fisioterapia en un Caso de
            Fractura de Cuboides}",
   year     = "2015",
}