000000480 001__ 480
000000480 005__ 20190220142137.0
000000480 008__ 080118q16011700sp      d     000 0 lat dnam a 
000000480 040__ $$aUZ.GRL
000000480 041__ $$alat
000000480 245__ $$aSacri Concilii interpretationes
000000480 300__ $$a204 h. ;$$c305 x 225 mm.
000000480 500__ $$aEn h. 1 "Utitur es F. Joannes Facusdus Raulin Augustin, anno 1736".
000000480 500__ $$aEn h. 1 dedicatorias: "Al doctor Pº de Argueda".
000000480 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
000000480 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000480 8564_ $$s128950412$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/480/files/Ms-153.pdf$$yTexto completo pdf
000000480 907__ $$a.b1503862
000000480 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:480$$pfondo-historico$$pdriver
000000480 980__ $$aFH$$bmanuscritos