000005371 001__ 5371
000005371 005__ 20150325135757.0
000005371 037__ $$aTAZ-PFC-2010-361
000005371 041__ $$aspa
000005371 1001_ $$aÁlvarez Cobos, Pablo
000005371 24500 $$aInstalación eléctrica de un edificio de oficinas
000005371 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2010
000005371 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000005371 520__ $$aSe trata de la instalación eléctrica de un edificio de oficinas en baja tensión.
000005371 521__ $$aIngeniero Técnico Industrial (Esp. Electricidad)
000005371 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000005371 700__ $$aIbáñez Carabantes, Pedro$$edir.
000005371 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bIngeniería Eléctrica$$cIngeniería Eléctrica
000005371 830__ $$aEUITIZ
000005371 8560_ $$f524928@celes.unizar.es
000005371 8564_ $$s1134508$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/5371/files/TAZ-PFC-2010-361_ANE.pdf$$yAnexos (spa)
000005371 8564_ $$s1268419$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/5371/files/TAZ-PFC-2010-361.pdf$$yMemoria (spa)
000005371 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:5371$$pdriver$$pproyectos-fin-carrera
000005371 950__ $$a
000005371 980__ $$aTAZ$$bPFC$$cEUITIZ