000000547 001__ 547
000000547 005__ 20190220142140.0
000000547 008__ 080215q16011700sp      d     000 0 cat dnam a 
000000547 040__ $$aUZ.GRL
000000547 041__ $$acat
000000547 245__ $$aDecreta et acta concilii Provincialis Toletani celebrati Anno MDLXXXII
000000547 300__ $$a27 h. ;$$c230 x 180 mm.
000000547 500__ $$aLista de los prelados que asistieron al Concilio en verso de h. 27
000000547 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
000000547 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000547 8564_ $$s24297663$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/547/files/Ms-224.pdf$$yTexto completo pdf
000000547 907__ $$a.b1505647
000000547 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:547$$pdriver$$pfondo-historico
000000547 980__ $$aFH$$bmanuscritos