000000057 001__ 57
000000057 005__ 20180903145834.0
000000057 008__ 061204s1497    it      d     000 0 lat dnam a 
000000057 040__ $$aUZ.GRL
000000057 041__ $$alat
000000057 1001_ $$aBeato,Juan Duns Escoto$$dca. 1266-1308
000000057 245__ $$aQuaestiones in quattuor libros Sententiarum
000000057 260__ $$aVenetiis$$bimpens. Octaviani Scoti$$c(18 diciembre, 1497)
000000057 300__ $$a;$$cFol. Partes I - IV.
000000057 500__ $$aLetra gót., dos col.- Marca de impresor al fin.
000000057 5060_ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000000057 538__ $$aTexto completo System requirements: PC, World Wide Web Browser and DJVU reader
000000057 538__ $$aTexto completo Available electronically via Internet
000000057 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc-nd$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000000057 655__ $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000057 752__ $$aItalia.
000000057 8564_ $$ahttp://biblioteca.unizar.es/djvu.php$$zVisor DjVu
000000057 8564_ $$s24944909$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/57/files/I_055.pdf$$zTexto completo (PDF)
000000057 8564_ $$s25208547$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/57/files/I_055.djvu$$zTexto completo (DjVu)
000000057 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:57$$pdriver$$pfondo-historico
000000057 907__ $$ab1480211
000000057 980__ $$aFH$$bincunables