@article{PérezGonzález:57760,
   author    = "Pérez González, Javier and Marta Lazo, Carmen María",
   title     = "{Motivos de consumo de programas taurinos en televisión}",
   year     = "2015",
}