000000589 001__ 589
000000589 005__ 20190220142143.0
000000589 008__ 080227q16011700sp      d     000 0 cat dntm i 
000000589 040__ $$aUZ.GRL
000000589 041__ $$acat
000000589 245__ $$aConquestes e histories dels Reys de Arago e cotes de Barcelona novement estapats
000000589 300__ $$a7 h., 101 h. ;$$c190 x 135 mm.
000000589 500__ $$aAl fin: en lanoble ciutat de Barcelona per mi mestre Joha Rosembach Alamny a  del mes de febrer mil cccc Lxxxxvi.
000000589 500__ $$aTabla de los capítulos al principio.
000000589 538__ $$aTexto completo System requirements: PC, World Wide Web Browser and DJVU reader
000000589 538__ $$aTexto completo Available electronically via Internet
000000589 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
000000589 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000589 8564_ $$s8841239$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/589/files/M_275.djvu$$zTexto completo
000000589 907__ $$a.b1506397
000000589 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:589$$pdriver$$pfondo-historico
000000589 980__ $$aFH$$bmanuscritos