@article{Conquestes:589,
   title     = "{Conquestes e histories dels Reys de Arago e cotes de
            Barcelona novement estapats}",
   note     = "Al fin: en lanoble ciutat de Barcelona per mi mestre Joha
            Rosembach Alamny a del mes de febrer mil cccc Lxxxxvi.",
}