000059197 001__ 59197
000059197 005__ 20170202105328.0
000059197 0248_ $$2sideral$$a96868
000059197 037__ $$aART-2015-96868
000059197 041__ $$acat
000059197 100__ $$0(orcid)0000-0001-5090-5236$$aLaliena Corbera, Carlos$$uUniversidad de Zaragoza
000059197 245__ $$aSaragossa, capital medieval del regle d'Aragó
000059197 260__ $$c2015
000059197 5060_ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000059197 5203_ $$aLa capitalitat de Saragossa és una premissa que els historiadors han donat per feta en relació amb les societats que han ocupat aquesta part de la península Ibèrica durant els dos mil·lennis que han transcorregut des de la seua fundació. La centralitat física de la ciutat a la vall de l’Ebre i entre els sistemes munta- nyencs que el voregen pel nord i pel sud, així com també la seua privilegiada posició entre la Meseta i el Mediterrani, del Cantàbric i l’Orient, constitueixen arguments decisius per explicar el desenvolupament demogràfic, l’acumulació de riquesa, la preponderància social i les funcions econòmiques que ha gaudit o complert secularment aquesta urbs
000059197 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000059197 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/article$$vinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
000059197 7102_ $$13008$$2485$$aUniversidad de Zaragoza$$bDepartamento de Historia Medieval,Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos$$cHistoria Medieval
000059197 773__ $$g30, 80-81 (2015), 83-111$$pAfers (Catarroja)$$tAfers (Catarroja)$$x0213-1471
000059197 85641 $$uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229610$$zTexto completo de la revista
000059197 8564_ $$s165128$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/59197/files/texto_completo.pdf$$yPostprint
000059197 8564_ $$s51590$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/59197/files/texto_completo.jpg?subformat=icon$$xicon$$yPostprint
000059197 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:59197$$particulos$$pdriver
000059197 951__ $$a2017-01-31-13:08:17
000059197 980__ $$aARTICLE