@article{MarquetaGracia:60419,
   author    = "Marqueta Gracia, Bárbara María and Hernández Paricio,
            Francisco",
   title     = "{Lexicalización de esquemas compositivos productivos}",
   year     = "2014",
}