000000605 001__ 605
000000605 005__ 20190220142143.0
000000605 008__ 080304q16011700sp      d     000 0 spa dntm i 
000000605 040__ $$aUZ.GRL
000000605 041__ $$aspa
000000605 245__ $$aEl vencedor de si mismo fiesta que se representó a sus Magestades en el real Salon del Buenretiro  /
000000605 300__ $$a59 h. ;$$c205 x 190 mm.
000000605 500__ $$aObra de teatro en verso.
000000605 538__ $$aTexto completo System requirements: PC, World Wide Web Browser and DJVU reader
000000605 538__ $$aTexto completo Available electronically via Internet
000000605 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
000000605 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000605 8564_ $$s4868704$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/605/files/M_294.djvu$$zTexto completo
000000605 907__ $$a.b1506629
000000605 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:605$$pdriver$$pfondo-historico
000000605 980__ $$aFH$$bmanuscritos