@article{poeticas-zumbas:624,
   title     = "{Gracioso poeticas-zumbas que a toda zambra de avechuchos
            escolares..}",
   note     = "Diálogo en verso",
}