000000701 001__ 701
000000701 005__ 20190220142148.0
000000701 008__ 080404s1773    sp      d     000 0 lat dntm i 
000000701 040__ $$aUZ.GRL
000000701 041__ $$alat
000000701 245__ $$aCursus philosophicus ad menten a D.D. Thomae Aqui. elaboratus 
000000701 300__ $$a308 p. ;$$c213 x 150 mm
000000701 500__ $$aPortada grabada, no incluída en la paginación.
000000701 538__ $$aTexto completo System requirements: PC, World Wide Web Browser and DJVU reader
000000701 538__ $$aTexto completo Available electronically via Internet
000000701 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc$$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0
000000701 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/book
000000701 8564_ $$s32921350$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/701/files/M_393.djvu$$zTexto completo
000000701 907__ $$a.b1508511
000000701 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:701$$pfondo-historico$$pdriver
000000701 980__ $$aFH$$bmanuscritos