000070635 001__ 70635
000070635 005__ 20200221144228.0
000070635 0247_ $$2doi$$a10.2436/20.8030.02.143
000070635 0248_ $$2sideral$$a97471
000070635 037__ $$aART-2016-97471
000070635 041__ $$aspa
000070635 100__ $$0(orcid)0000-0002-0773-0108$$aGarcía Fernández, F.J.$$uUniversidad de Zaragoza
000070635 245__ $$aCrònica legislativa de l’Aragó
000070635 260__ $$c2016
000070635 5060_ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000070635 5203_ $$aCrònica legislativa de l’Aragó, segon semestre de 2015

Legislative Reports on Aragon, second semester of 2015
000070635 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc-sa$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
000070635 592__ $$a0.198$$b2016
000070635 593__ $$aLanguage and Linguistics$$c2016$$dQ2
000070635 593__ $$aLinguistics and Language$$c2016$$dQ2
000070635 593__ $$aLaw$$c2016$$dQ3
000070635 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/article$$vinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
000070635 7102_ $$14005$$2125$$aUniversidad de Zaragoza$$bDpto. Derecho Público$$cÁrea Derecho Administrativo
000070635 773__ $$g65 (2016), 184-186$$pRev. lleng. dret$$tRevista de llengua i dret$$x0212-5056
000070635 8564_ $$s300343$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/70635/files/texto_completo.pdf$$yVersión publicada
000070635 8564_ $$s85129$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/70635/files/texto_completo.jpg?subformat=icon$$xicon$$yVersión publicada
000070635 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:70635$$particulos$$pdriver
000070635 951__ $$a2020-02-21-13:18:30
000070635 980__ $$aARTICLE