000070702 001__ 70702
000070702 005__ 20190221115638.0
000070702 0247_ $$2doi$$a10.7203/Caplletra.61.8823
000070702 0248_ $$2sideral$$a105948
000070702 037__ $$aART-2016-105948
000070702 041__ $$acat
000070702 100__ $$0(orcid)0000-0002-5518-1123$$aGiralt Latorre, J.$$uUniversidad de Zaragoza
000070702 245__ $$aJoan Veny & Mar Massanell: «Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans», Barcelona, Publicacions de la UB / Publicacions de la UA / Publicacions de la UV, 2015, 397 pp.
000070702 260__ $$c2016
000070702 5060_ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000070702 5203_ $$aFou en 1978 quan el professor Joan Veny publicà Els parlars catalans, una síntesi del panorama dialectal de la llengua catalana que tingué molt bona acollida i de la qual s’han fet tretze edicions. Pocs anys després, en concret el 1986, aparegué la Introducció a la dialectologia catalana, escrita també pel Dr. Veny. Dues obres de referència obligada dins el camp de la catalanística i, molt especialment, per als historiadors de la llengua i els dialectòlegs, sense oblidar els docents. D’aleshores ençà han transcorregut més de trenta anys i podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que som d’enhorabona amb el llibre que acaben d’editar Joan Veny i Mar Massanell, perquè suposa una actualització de la descripció de la variació diatòpica de la llengua catalana, aprofitant tota la informació que aporta la rica bibliografia produïda durant aquests anys, però sense deixar de banda les bases establertes en les publicacions de 1978 i 1986 esmentades...
000070702 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc-nd$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000070702 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/other$$vinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
000070702 7102_ $$13010$$2325$$aUniversidad de Zaragoza$$bDepartamento de Lingüística General e Hispánica$$cFilología Catalana
000070702 773__ $$g61 (2016), 334-337$$pCaplletra (Valencia)$$tCaplletra (Valencia)$$x0214-8188
000070702 85641 $$uhttps://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/download/8823/8451$$zTexto completo de la revista
000070702 8564_ $$s103365$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/70702/files/texto_completo.pdf$$yVersión publicada
000070702 8564_ $$s94826$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/70702/files/texto_completo.jpg?subformat=icon$$xicon$$yVersión publicada
000070702 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:70702$$particulos$$pdriver
000070702 951__ $$a2018-05-22-13:32:26
000070702 980__ $$aARTICLE