@article{GiraltLatorre:70702,
   author    = "Giralt Latorre, J.",
   title     = "{Joan Veny & Mar Massanell: «Dialectologia catalana.
            Aproximació pràctica als parlars catalans», Barcelona,
            Publicacions de la UB / Publicacions de la UA /
            Publicacions de la UV, 2015, 397 pp.}",
   year     = "2016",
}