000097004 001__ 97004
000097004 005__ 20201125162435.0
000097004 008__ 000112s1909    sp a    r     000   spa d
000097004 037__ $$aD_22_57
000097004 040__ $$aUZ.GRL
000097004 1001_ $$aGiménez Soler, Andrés,$$d1869-1938.
000097004 24510 $$aItinerario del Rey Don Alonso de Aragón el que ganó Nápoles /$$c[Andrés Giménez Soler]
000097004 260__ $$aZaragoza :$$b[s.n.],$$c1909$$f(Mariano Escar)
000097004 300__ $$aXI, 322 p., [1] h. de lám., [4] h. de map. :$$bil. ;$$c26 cm.
000097004 500__ $$aTít. en portadilla: Itinerario del Rey Don Alfonso V de Aragón y I de Nápoles.
000097004 500__ $$aLetra gótica.
000097004 506__ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000097004 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby-nc-nd$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
000097004 8564_ $$s319063$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/97004/files/METS_carga_D_22_57.xml$$yFichero METS
000097004 8564_ $$s33874879$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/97004/files/D_22_57.pdf$$yTexto completo (PDF)
000097004 8564_ $$s233104$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/97004/files/D_22_57.jpg?subformat=icon$$xicon$$yTexto completo (PDF)
000097004 907__ $$a.b12855364$$b26-08-20$$c07-10-02
000097004 90700 $$am$$ca$$dm$$e0$$fc3$$g000112$$h1$$i000112
000097004 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:97004$$pfondo-historico$$pdriver
000097004 945__ $$aD 22 57$$g1$$i3203373269$$l100d$$nDIGITALIZACION 2020$$ou$$p€0.00$$q-$$rc$$s-$$t11$$u0$$v0$$w0$$x0$$y.i14407905$$z07-10-02
000097004 970__ $$ax320617342
000097004 980__ $$aFH$$bfondos-xx
000097004 998__ $$a100$$b04-10-02$$cm$$da$$e-$$fspa$$gsp$$h0$$i1