Filología Catalana

Latest additions:
2018-05-22
13:36
Joan Veny & Mar Massanell: «Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans», Barcelona, Publicacions de la UB / Publicacions de la UA / Publicacions de la UV, 2015, 397 pp. Giralt Latorre, J. - [Caplletra (Valencia) 61 (2016), 334-337- ISSN: 0214-8188]
Versión publicada:  PDF Detailed record