Filología Catalana

Latest additions:
2018-05-22
13:36
Joan Veny & Mar Massanell: «Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans», Barcelona, Publicacions de la UB / Publicacions de la UA / Publicacions de la UV, 2015, 397 pp. Giralt Latorre, J. [ART-2016-105948]
Versión publicada:  PDF Detailed record