BOOK-2022-032

Spor organizasyonlarinda kurumsal yönetim: Cinsiyete dayali bir yaklaşim. SONUÇ RAPORU 2022; 1ª ed.

Esteban Salvador, María Luisa (Coord.) ; Di Cimbrini, Tiziana ; Fernandes, Emilia ; Güngör Göksu, Gonca ; Smith, Charlotte

-
2022
Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza Teruel
ISBN: 978-84-18321-55-9
---

Abstract: "Spor organizasyonlarında kurumsal yönetim: Cinsiyete dayalı bir yaklaşım" projesi (bu kısımdan itibaren GESPORT projesi olarak anılacaktır), Avrupa'daki spor organizasyonlarının karar alma alanlarında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin öncelikli amacı, Erasmus + spor faaliyetleri kapsamında kadınların tüm spor federasyonlarının yönetim kurullarına erişimini iyileştirmektir. Diğer bir deyişle, GESPORT projesi stratejik karar alma süreçlerinde, kadınların varlığına ilişkin bilgileri geliştirmeyi ve bunu yaparak sporda yönetişimi iyileştirmeye ve desteklemeye yönelik Avrupa politikalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Burada toplumsal cinsiyeti “erkek” ve “kadın” şeklinde ikili terimlerle tanımladık. Ancak bunların herkesin tanımlanamayacağı veya tanımlanmak isteyemeyeceği belirsiz terimler olduğunun farkındayız. Bu nedenle, girişten sonra gelen arka plan bölümünde, bir sosyal kimlik olarak ikili olmayan ve sporda transgender konusuna daha fazla değineceğiz.


Note: "The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein".

DOI: 10.26754/uz.978-84-18321-55-9


El registro pertenece a las siguientes colecciones:
Books > Exposure Record created 2022-09-30, last modified 2023-06-26


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)