BOOK-2023-021

FITeens Toolkit. Terveyteen liittyvien käyttäytymismallien edistäminen opetuksessa; 1. painos.

García González, Luis ; Abós, Ángel ; Sanz Remacha, María... [et al.]

-
2023
Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza Zaragoza
ISBN: 978-84-18321-94-8
---

Abstract: Lapset ja nuoret hankkivat erilaisia tapoja kasvaessaan. Jotkut näistä tavoista ovat läheisesti liitoksissa terveyteen, joten terveiden elämäntapojen hankkiminen voi auttaa heitä terveellisen ja rauhallisen elämän elämisessä tulevaisuudessa. Huonot elämäntavat voivat olla vahingollisia lapsille ja nuorille. Tämän takia on tärkeää, että koulutuksesta vastaavat tahot auttavat nuoria hankkimaan terveitä elämäntapoja. FITeens (Promoting physical activity and healthy habits in sedentary teenagers) -hankkeen päämääränä on pilotoida viihdyttävä ja mukaansatempaava koulutuksellinen interventio, joka on kohdistettu teini-ikäisiin tavoitteena edistää fyysistä aktiivisuutta ja terveitä elämäntapoja. Tämä hankkeen ensimmäinen tulos koostuu kattavasta sarjasta ideoita, resursseja, käytäntöjä ja muutamia esimerkkejä liikuntaopettajille, jotka kattavat erilaisia kroonisten sairauksien riskiä lisääviä keskeisiä käyttäytymismalleja (fyysinen aktiivisuus, riittävä uni, kohtuullinen näyttöaika, alkoholi ja tupakankulutus ja terveellinen ruoka), jotka voidaan sisällyttää heidän opetuskäytäntöihinsä. Tämä työkalupakki koostuu kolmesta eri moduulista: 1. Lukiot tehokkaina paikkoina terveiden elämäntyylien edistämisessä. Tämä moduuli käsittelee koulun merkitystä nuorten terveellisten tapojen hankkimisessa. 2. Motivaatio avainasemassa terveiden elämäntyylien edistämisessä. Tämä moduuli keskittyy motivaation merkitykseen terveellisten elämäntapojen hankkimisessa. 3. Terveyteen liittyvät käyttäytymismallit nuorissa. Tässä moduulissa keskitytään edellä mainittuihin keskeisiin terveyteen liittyviin käyttäytymismalleihin (fyysinen aktiivisuus, riittävä uni, kohtuullinen ruutuaika, alkoholin ja tupakan käyttö sekä terveellinen ravinnon saanti) ja kuvataan niistä jokainen syvällisesti. Kaikki nämä moduulit on omistettu edellä mainituille erilaisille terveyteen liittyville käyttäytymismalleille. Jokaisella niistä on teoreettinen selitys, selittävät videot, infografiikat ja oppimistilanteet, jotka tukevat liikuntaopettajia hankkimaan laajan tiedon siitä, miten oppilaitaan motivoidaan harrastamaan liikuntaa ja omaksumaan terveellisiä tapoja, jolloin he tiedostavat niiden tärkeyden.


DOI: 10.26754/uz.978-84-18321-94-8Visitas y descargas

El registro pertenece a las siguientes colecciones:
Books > Exposure Record created 2023-10-03, last modified 2023-10-06


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)