000070294 001__ 70294
000070294 005__ 20200117213748.0
000070294 0248_ $$2sideral$$a105506
000070294 037__ $$aART-2018-105506
000070294 041__ $$acat
000070294 100__ $$0(orcid)0000-0002-5518-1123$$aGiralt Latorre, Javier$$uUniversidad de Zaragoza
000070294 245__ $$aJoan Veny (2017): Paraules en l'espai, el temps i la norma. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 125), 245 p.
000070294 260__ $$c2018
000070294 5060_ $$aAccess copy available to the general public$$fUnrestricted
000070294 5203_ $$aÉs ben conegut el mestratge que el professor Joan Veny ha projectat sobre unes quantes generacions d’estudiosos de la llengua catalana, tot i que sigui indirectament, com és el meu cas, a través de les seves recerques i publicacions. Per aquest motiu és una gran satisfacció presentar en aquestes pa`gines un recull d’articles seus apareguts entre els anys 2005 i 2015, que tenen com a fil conductor la relació que s’estableix entre l’espai geogràfic, la variació diato`pica i la normativa del catala`.
000070294 540__ $$9info:eu-repo/semantics/openAccess$$aby$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000070294 592__ $$a0.111$$b2018
000070294 593__ $$aLinguistics and Language$$c2018$$dQ3
000070294 593__ $$aLanguage and Linguistics$$c2018$$dQ3
000070294 655_4 $$ainfo:eu-repo/semantics/other$$vinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
000070294 7102_ $$13010$$2325$$aUniversidad de Zaragoza$$bDpto. Lingüíst. Gral. e Hisp.$$cÁrea Filología Catalana
000070294 773__ $$g40 (2018), 530-533$$pEstud. rom.$$tEstudis romànics$$x0211-8572
000070294 85641 $$uhttps://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/336616/427401$$zTexto completo de la revista
000070294 8564_ $$s70717$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/70294/files/texto_completo.pdf$$yVersión publicada
000070294 8564_ $$s91435$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/70294/files/texto_completo.jpg?subformat=icon$$xicon$$yVersión publicada
000070294 909CO $$ooai:zaguan.unizar.es:70294$$particulos$$pdriver
000070294 951__ $$a2020-01-17-21:31:07
000070294 980__ $$aARTICLE