@article{GiraltLatorre:70294,
   author    = "Giralt Latorre, Javier",
   title     = "{Joan Veny (2017): Paraules en l'espai, el temps i la
            norma. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
            (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 125), 245 p.}",
   year     = "2018",
}