Conquestes e histories dels Reys de Arago e cotes de Barcelona novement estapats

NOTAS: Al fin: en lanoble ciutat de Barcelona per mi mestre Joha Rosembach Alamny a del mes de febrer mil cccc Lxxxxvi.; Tabla de los capítulos al principio.
DESCRIPCION FÍSICA: 7 h., 101 h. ; 190 x 135 mm.
Volver a la búsqueda

Valore este documento:

Rate this document:
1
2
3
 
(Sin ninguna reseña)