Conquestes e histories dels Reys de Arago e cotes de Barcelona novement estapats

NOTES: Al fin: en lanoble ciutat de Barcelona per mi mestre Joha Rosembach Alamny a del mes de febrer mil cccc Lxxxxvi.; Tabla de los capítulos al principio.
INFORMATION: 7 h., 101 h. ; 190 x 135 mm.
Retour à la recherche

Évaluer ce document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Pas encore évalué)