Joan Veny (2017): Paraules en l'espai, el temps i la norma. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 125), 245 p.
Resumen: És ben conegut el mestratge que el professor Joan Veny ha projectat sobre unes quantes generacions d’estudiosos de la llengua catalana, tot i que sigui indirectament, com és el meu cas, a través de les seves recerques i publicacions. Per aquest motiu és una gran satisfacció presentar en aquestes pa`gines un recull d’articles seus apareguts entre els anys 2005 i 2015, que tenen com a fil conductor la relació que s’estableix entre l’espai geogràfic, la variació diato`pica i la normativa del catala`.
Idioma: Catalán
Año: 2018
Publicado en: Estudis romànics 40 (2018), 530-533
ISSN: 0211-8572

Originalmente disponible en: Texto completo de la revista

Factor impacto SCIMAGO:

Tipo y forma: (Published version)
Área (Departamento): Filología Catalana (Departamento de Lingüística General e Hispánica)
Exportado de SIDERAL (2018-05-09-09:26:55)

Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
articulos > articulos-por-area > filologia_catalana Notice créée le 2018-05-09, modifiée le 2019-02-21


Versión publicada:
 PDF
Évaluer ce document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Pas encore évalué)