Aplicació de noves tècniques ràpides d'anàlisi sensorial a la recerca enològica: prova de categorització de la qualitat seguida d'un perfilat ràpid
Resumen: Es presenten els resultats d'un estudi realitzat al LAAE amb un nou mètode sensorial que combina la prova de categorització per a vins d'alta qualitat, amb un flash profiling que identifica els atributs lligats als vins inclosos en aquesta categoria. Tot això ha permès la identificació de 9 vins blancs, en 50 mostres, amb perfils aromàtics de qualitat de forma ràpida i eficient.
Idioma: Catalán
Año: 2015
Publicado en: ACE : Revista de Enología 32, 102, 2015 (2015), 12-17
ISSN: 1697-4123

Tipo y forma: Article (Published version)
Área (Departamento): Química Analítica (Departamento de Química Analítica)

Creative Commons You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.


Exportado de SIDERAL (2016-02-16-14:55:01)

Este artículo se encuentra en las siguientes colecciones:
Articles > Artículos por área > Química Analítica Record created 2016-02-16, last modified 2017-03-27


Versión publicada:
 PDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)